04.26 | 20:40 | Magyar Rövidek | Hungarian Shorts | 45’

Napijegy / Day pass: 1000 Ft
Jegyvásárlás / Ticket sale


Tavasz | Haru | HU/JP | 2017 | 04:23

A tél és tavasz közti átmenet pillanatai, amikor még mozdulatlan a táj, de már érezhető az újjászületés szele. Az új évszak megidézésének rituáléja, és tisztelgés a természet körforgásának eme szent időszaka előtt.

The moment of the transition between winter and spring; when the nature is still, but the inner movements of rebirth are already sensible in the air. It is the ritual of calling the new season and at the same time an honouring of this sacred instant of the year-cycle.

Előadó | Performer: Ayumi TOYABE
Fényképezte, vágó | Director of photography, Editor: LAJTI Balázs
Írta és rendezte | Written and directed by HROTKÓ Heléna, GAJDÓ Kristóf


Légzés | The Act of Breathing | 2018 | 06:47

A légzés fizikális és érzelmi megnyilvánulásai, melyet egy mesterséges, mégis organikus műanyag fólia és az emberi test jelenít meg. A test átalakulásain keresztül vizsgálja létezés fizikalitását, a mozdulatokat a táncfilm műfaján belül.

The concept of the film is based on the physical and emotional behaviour of breathing. This vital living function is manifested in an artificial and yet organic material, plastic, as well as in a human body. The film questions physical existence and movements as dance on screen, through the metamorphosis of a body.

Rendező | Director: Hana YAMAZAKI
Producer: FÜLÖP József
Fényképezte | Cinematographer: VARJÚ TÓTH Balázs
Hang | Sound Design: LUKÁCS Péter Benjámin
Zene | Music: SZABÓ Bálint
Vágó | Editor: GORÁCZ Vanda
Táncos | Dancer: BATHÓ Gabriella


Desdemona break | 2007 | 04:30

Négy perc a halál után.

Four minutes after death.Rendező | Director: ULRICH Gábor
Animátor | Animation: ULRICH Gábor
Operatőr | Cameraman: SZALAY Péter
Hang | Sound: BORSOS János


2025 I 2014 | 02:11

Rendező | Director: Dániel DÖMÖLKY
Cipő, ruha | Shoes, clothes: Enikő TÓTH-KERN
Ő | Her: Beatrix SIMKÓ
Smink | Make up artist: Zsuzsanna GYÖRGYI
Zene | Music: Throwing Snow – Avarice


A Tenger | El Mar | HU/ARG/ESP/MEX | 2015 | 02:44

Különböző országokból érkező, Budapesten élő spanyol ajkúak találkozása. Az élet egy idegen országban olyan, mint a lebegés valóság és álom között, melyben az emlékek a jelennel összeolvadnak.

El mar is the result of the encounter of a diverse group of native Spanish speakers from different countries with Hungary. Living in a foreign country keeps the mind in a state of reality and dream, this constant feeling works reuniting memories with the present time.

Director: Melissa PRISKE
Choreographer: Melissa PRISKE
Production: GUNGL Tibor
Performers: Martina ARCHAIN (ARG), Lux NIEVES (ESP), José Gabriel RODRÍGUEZ (MX), Melissa PRISKE (MX)
Music: La Sonora Matancera


REMAINS | 2013 | 02:24

A poszt urbánus környezet időtlen világának hátrahagyott lényei. Nagyon kimért és fegyelmezett létezés. A nélkül, hogy fény derülne a szereplők viszonyára és gyökereire, az elszigetelt ember kapcsolódási kísérletei kerülnek fókuszba. A magány állapotának fenntartása mellett szeretnék megtapasztalni, hogy nincsenek egyedül.

The video portrayals humans who are the sort of remains of an ageless world in a post urban environment. A very pure and disciplined existence are represented by them. Without describing the roots or the relations of the people, the video focuses on the intention to share and connect with the other isolated humans using, an obscure, primal form. They have the desire to experience not being alone however they also preserve their solitude.

Rendező, koncepció, előadó | Director, concept, self: Beatrix SIMKÓ
DOP, vágó | DOP, edit: Daniel DÖMÖLKY
Külön köszönet | Special thanks to István CSEKK, János DÖMÖLKY


Karma Milonga | 2018 | 01:00

Rendező | Director: Mátyás TÓTH and Csilla NAGY
Koreográfus | Choreographer: Csilla NAGY
Társ-koreográfus | Co-choreographer: Flóra VERES
Előadó | Performer: Csilla NAGY
Zeneszerző | Composer: Mátyás TÓTH
Fényképezte | Cinematographer: Mátyás TÓTH
Támogató | Supported by Artus Studio Budapest


Percepciós gyakorlatok | Exercises in Perception | 2018 | 05:16

Szobák épülnek fel a néző szeme láttára egy-egy ember megsokszorosított meztelen testéből. Pontosabban, saját személyes terüket rekonstruálják önnön testükkel.
Hierarchia rendszerek működését lehet itt megfigyelni, továbbá megkérdőjeleződik mindannyiunk viszonya ehhez a rendszerhez és az azon belül elfoglalt helyünkhöz. Az olvasat léptéke változhat: lehet magunk pszichéjén belül értelmezni, emberek közötti kapcsolódások történeteként, társadalmi viszonylatokban vagy akár kultúrák és kontinensek között fűződő hatalmi struktúrákként.

Rooms are being built from naked bodies.
More exactly, people reconstruct their own personal space from their own body.
Systems of hierarchy can be observed. Questioning our relation to this system and to our role within. Interpretation can happen at various layers: within our own psyche, stories of relations between humans, relations in society, or even power structures between cultures and continents.

Videó művész | Video artist: Martha KICSINY
Szereplők | Performers: Anna PÁLINKÁS, Anikó SÜTTŐ, Zalán SZAKOLCI, YK


track32 | 2010 | 03:40


A minta interferenciájának dinamikája | Dynamism of pattern interference | 2018 | 03:47

Ottlik Julianna mestermunkájának alapja a vizuális interferencia jelenségére épül. Célja egy olyan produkciós térbe helyezhető installáció és öltözéksorozat létrehozása volt, amely képes a benne mozgó táncost részben irányított, másrészt pedig improvizatív mozgásra inspirálni. Eme folyamat meghatározó részei a printelt öltözékek, melyek mintázatának kialakításnál fontos szempont volt a minták irány- és arányrendszere is, hiszen ezek a tényezők is meghatározzák a mozgásetűdök milyenségét. A térbeli gumi vonalrendszerek, a különböző mintázatok karaktere és a táncos mozgási dinamikájának összességéből épül fel a film látványvilága.

Diploma work of Julianna Ottlik is based on the phenomena of interference. Her aim was to create an installation and costume set for production space, which can inspire the performer for guided and improvisational movements. Key elements of the project are the printed costumes, where directions and ratios of patterns are significant as these determines the quality of the movement etudes. The visual of the film is built up by the three dimensional system of flexible ribbons, the character of different patterns and the dynamic of the dancer’s movement.

Koncepció, tervezés | Concept, Design: OTTLIK Julianna
Konzulens | Consultant: SZŰCS Edit


Mizu | Wassup | 2013 | 02:30

Találkozások, túl nagy elvárások, apró és egészen komoly csalódások sorozata, ahol az egyik fél mindig többet akar, mint a másik.

Encounters, exaggerated expectations, small and serious series of disappointments, where one always want more than the other.

Rendező, fényképezte | Directed, Photographed: HORVÁTH Viktor
Közreműködő | Creative contributor: FILKEY Áron
Produkciós menedzser | Production manager: VÁCZ Milán
Támogató | Support: GRYLLUS Ábris


n/a | 2012 |01:14

A filmet készítette | A film by SIMKÓ Beatrix & DÖMÖLKY Dániel
Zene | Music: Panasonic – Puhdistus, montázs


ábólbébe no.1. | fromAtoB no.1. | 2014 | 01:47

Sorozatnak indult, de csak egy lett belőle. Folyamatábrázolás, verziófilm, Á-ból B-be.

It meant to be the first of a series. But only one was done. Presentation of process, film of version, from A to B.

Koncepció, fényképezte, vágó | Concept, photography, editor: BALOGH Kata
Táncos | Dancer: SZERI Viktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close